farmaciaoleza.com

farmaciaoleza.com

Política de Privacitat

La Farmàcia Oller de Oleza C.B. us informa sobre l´ús de cookies a la seva pàgina web, i sobre la seva política general de cookies.

Qui és el responsable del tractament de les dades?

Identitat: Farmàcia Oller de Oleza C.B.
NIF/CIF:E67187302
Adreça: Carrer Major, 332. CP 08759 -Vallirana (Barcelona)
Telèfon: 93.683.11.47
Correu electrònic:  farmaciavallirana@gmail.com
Delegat de PD: farmaciavallirana@gmail.com

Amb quina finalitat tractem les dades personals?

A la Farmàcia Oller de Oleza C.B., tractem la informació que ens faciliten els interessats (o els seus representants) amb la finalitat de:

 • Gestionar la relació amb els nostres clients i pacients, usuaris i proveïdors;
 • Gestionar les consultes i peticions d’informació rebudes;

 • Gestionar la relació comercial mitjançant l’enviament d’informació d´interès sobre els nostres productes i serveis, als clients i pacients i als interessats.

Amb les dades personals, no elaborem perfils comercials, ni prenem decisions automatitzades sobre la base de les dades personals. 

Quin tipus de dades personals recollim?

En aquesta pàgina web podem recopilar les següents dades personals:

 • Dades identificatives: nom i cognoms, adreça, telèfon, correu electrònic.
 • Dades bancàries o de la targeta de crèdit, a través de la pasarel·la de pagament TPV, en el cas d´efectuar una compra.

No recollim ni tractem categories especials de dades a través de la pàgina web.

Si no se’ns proporciona alguna d’aquestes dades personals, o l’interessat s’oposa al tractament, és possible que no li poguem prestar els serveis encomanats com a finalitat del tractament.

Quant de temps conservarem les dades personals?

Les dades personals que obtenim seran conservades:

 • Mentre duri la relació amb el client o pacient, en primer lloc.

 • Mentre un interessat no s´oposi al tractament, o ens sol·liciti la supressió de les dades i es mantingui l´interès legítim i ponderat del responsable, en segon lloc.
 • Mentre les dades personals s´hagin de conservar per una obligació legal.

Quina és la legitimació per al tractament de les dades?

La base legal per al tractament de les vostres dades és:

 • Consentiment exprés obtingut de l’interessat, en el cas de les comandes i de les peticions d’informació rebudes a través de la pàgina web
 • Execució d´un contracte o relació de tipus contractual: subsidiàriament, en relació als clients i pacients, pel que fa a les comandes registrades.
 • Interès legítim i ponderat del responsable: en el cas de l´enviament d´informació comercial d´interès, quan el consentiment no sigui la base legal.

El consentiment atorgat podrà ser revocat per l’interessat en qualsevol moment.  

A quins destinataris es comunicaran les dades personals?

Les vostres dades personals no seran cedides a cap persona o empresa, ni s’utilitzaran per cap altra finalitat, excepte les cessions legítimes que poguem fer a empreses associades o a les Administracions Públiques.

No obstant, sí que podrem comunicar les dades quan:

 • La comunicació es fagi en compliment d´una obligació legal.
 • La comunicació es fagi en interès legítim i ponderat del responsable.

 • Ens ho autoritzeu amb finalitats comercials, amb el consentiment corresponent.

Les vostres dades personals sí que seran cedides necessàriament per a poder prestar-vos els nostres serveis a la gestoria, quan s´escaigui, als col·laboradors necessaris i a l´entitat financera, en cas d´efectuar una compra.

En aquests casos, la cessió es farà a empreses de la UE que formen part de l´espai europeu de seguretat per a la transferència o cessió de dades personals.

Les vostres dades també es podran cedir, en cas d´utilitzar els serveis d´emmagatzematge i tractament al núvol o cloud de Google, a aquesta empresa dels EEUU, que té la seu fiscal a la UE (Irlanda) i la seva pròpia política de privacitat (https://policies.google.com/privacy?hl=es ).

Quins són els vostres drets?

 • Qualsevol persona té dret a obtenir informació d´aquesta empresa sobre si estem tractant les seves dades personals o no.
 • Les persones interessades tenen dret a accedir a les seves dades personals, així com a sol·licitar la rectificació de les dades que siguin inexactes o errònies i, si s´escau, a sol·licitar la supressió de les mateixes, entre altres motius, quan les dades ja no siguin necessàries per a les finalitats per a les quals es van obtenir.
 • En determinades circumstàncies previstes en l´article 18 del RGPD, els interessats poden sol·licitar la limitació del tractament de les seves dades. En aquest cas, únicament es conservaran les dades per tal d´exercir o defensar reclamacions.
 • Els interessats poden oposar-se al tractament de les dades amb finalitats de marketing o publicitat, incloent-hi la elaboració de perfils.
 • En virtut del dret a la portabilitat, els interessats també tenen dret a obtenir les seves dades personals en un format estructurat d’ús comú i lectura mecànica, per tal de transmetre-les a un altre responsable.
 • Els interessats poden revocar el consentiment que hagin atorgat en qualsevol moment, quan aquest sigui la base jurídica amb la què es tracten les dades personals, sol·licitant-ho pels següents mitjans.

Com es poden exercir aquests drets?

En ambdós casos, i per tal de poder acreditar la identitat del sol·licitant, s’haurà d’adjuntar una còpia del document d’identitat.

Existeixen altres vies de reclamació?

Si un interessat considera que els seus drets no han estat degudament atesos, té dret a presentar una reclamació davant l´Agencia Española de Protección de Datos (AEPD).