farmaciaoleza.com

farmaciaoleza.com

Condicions Generals i Particulars de Compra

Aquestes condicions regulen el procediment de contractació i de compra que estableix la Farmàcia Oller de Oleza C.B., a través de la seva pàgina web.

La normativa de referència és la Ley 34/2002, de 11 de julio, de Servicios de la Sociedad de la Información y de comercio electrónico (LSSICE), i el Real Decreto Legislativo 1/2007, de 16 de noviembre, por el cual se aprueba el texto refundido de la Ley General para la Defensa de los Consumidores y Usuarios y otras leyes complementarias (LGDCU).

La Farmàcia Oller de Oleza C.B. té la següent adreça: Carrer Major, nº 332. CP 08759 de Vallirana (Barcelona).

El CIF de l’empresa és E67187302.

El correu electrònic de contacte és: farmaciavallirana@gmail.com.

L’accés, navegació i/o contractació a través d’aquesta pàgina web suposa l’acceptació per part de l’usuari de les presents condicions generals i especials de compra. En cas de desacord, l´usuari s’ha d’abstenir d´utilitzar aquesta plataforma.

En endavant, s’utilitzaran indistintament i amb el mateix significat, les paraules “client” i “usuari”.

1. Quines compres es poden fer a través de la nostra web?

A través d’aquesta pàgina web, els clients i usuaris podran realitzar la compra dels nostres productes de parafarmàcia anunciats en la mateixa pàgina.

Per tal de poder efectuar una compra electrònica, es demanarà unes dades personals identificatives i de contacte de l’usuari, així com si s’escau, les dades bancàries necessàries per a poder realitzar la transacció.

2. Procediment de realització de la compra

Per tal de poder realitzar la compra d’un producte a través de la nostra pàgina web, l’usuari no haurà d’identificar-se prèviament. Per tant, registrar-se no és un requisit indispensable. El titular de la pàgina es reserva el dret a establir un sistema voluntari de registre de clients i usuaris, que només es faria servir per a fidelitzar al client i oferir-li promocions i descomptes, i publicitat dels nostres productes. En aquest cas, l’usuari haurà d’indicar les dades identificatives bàsiques com són el nom i cognoms, l’adreça postal, el correu electrònic i el telèfon de contacte. Les passes a seguir per tal d’efectuar la compra són:
  1. El client o usuari que pretengui adquirir algun producte dels anunciats en la pàgina web, el seleccionarà dintre del catàleg de productes i els afegirà al “carret virtual de compra”. Tots els productes disponibles i publicats mostraran el preu de venda, el qual estarà indicat en Euros i inclourà l’IVA excepte quan s’indiqui el contrari.
  2. Un cop l’usuari hagi seleccionat els productes desitjats, haurà de llegir i acceptar la Política de Privacitat i les presents condicions, i després haurà de fer clic al botó Continuar.
  3. En la següent pantalla, l’usuari haurà d’introduir les seves dades personals de contacte, necessàries per a poder seguir amb el procés de compra.
  4. En la següent pantalla, l’usuari haurà d’introduir les dades de la targeta bancària amb la qual desitja efectuar el pagament, si aquest és el mètode de pagament escollit. En aquest cas, la forma de pagament serà a través d´un TPV virtual a través de MasterCard SecureCode i Verified by Visa.

  5. També es podrá efectuar el pagament a través de transferencia bancària. El titular de la pàgina es reserva la possibilitat d’establir altres mecanismes de pagament opcionals en el futur, com el sistema de pagament de PayPal.

  6. L’usuari haurà de comprovar que totes les dades introduïdes són correctes, essent ell mateix el responsable de la veracitat de les mateixes. Un cop introduïdes les dades de contacte i bancàries, la pantalla requerirà a l’usuari que les confirmi, i també que confirmi els productes que desitja adquirir.
  7. En el moment d’introduir les dades, el propi sistema ja calcularà els preus totals incloent-hi l’IVA.
  8. Un cop confirmades totes les dades i superades totes les pantalles per part del client, la compra s’haurà efectuat i la plataforma generarà un rebut que podrà descarregar-se en format pdf. o similar, i que servirà de prova de la compra efectuada.

L´empresa es reserva el dret a denegar una compra quan:

 1. Es tinguin indicis clars de que el client o usuari no ha introduït dades verídiques o exactes.
 2. El client hagi fet un mal ús de la pàgina web de forma reiterada.
 3. El client hagi fet un impagament previ en alguna comanda efectuada a través de la mateixa plataforma web.

Un cop la compra electrònica s’ha realitzat, s’indicarà que el procés ha finalitzat, i l’empresa començarà el procés de preparació i enviament de la comanda.

El transport dels productes adquirits per part de l’usuari es farà a càrrec de l’empresa, ja sigui amb els seus propis mitjans o a través d’empreses o agències de transport contractades per la mateixa.

Com a norma general, i en funció de la distància geogràfica, l’empresa es compromet a efectuar el transport en el termini màxim de 48 a 72 hores (caps de semana exclosos), excepte que s’indiqui el contrari. En qualsevol cas, la data estimada d´entrega de la comanda estarà indicada durant el procés de compra electrònica.

No es procedirà a preparar i enviar la comanda fins que no hi hagi una comprovació de pagament o transferència. Amb l’entrega de la comanda, també s’entregarà la factura corresponent.

Les despeses d´enviament seran les següents:

 • Per a enviaments dintre de la Península amb comandes superiors als 50€, l´enviament serà gratuït.

El cost del transport serà de 3,99€ si la comanda no supera els 50€.

En tots els casos, les comandes podran ser d´un pes màxim de 5kg; en cas de comandes d’un pes superior, caldrà realitzar més d’una comanda per tal de no superar aquest pes de referència.

 • Per a enviaments a les Illes Balears, el cost del transport serà de 5,99€.
 • Per a enviaments a Canaries, el cost del transport serà de 9,99€.
 • Per a enviaments a altres destinacions, haureu de consultar el cost del transport.

Durant el procés de compra, si el client introdueix una dada errònia, podrà rectificar-la retornant a la mateixa pàgina anterior, sempre i quan la plataforma de comerç electrònic i el seu servidor ho permetin. En cas contrari, el client podrà rectificar les dades errònies mitjançant comunicació dirigida a l’adreça: farmaciavallirana@gmail.com

A banda de la compra electrònica, el client podrà realitzar comandes a través del correu electrònic, del telèfon o dels altres sistemes i canals de comunicació que hagi establert l’empresa. En tots els casos, a la pàgina de la Política de Privacitat de l’empresa, el client podrà trobar la informació necessària sobre el tractament de les seves dades i sobre els drets que l’assisteixen en quant a Protecció de Dades. 

3. Política de preus

Els preus indicats en la pàgina web seran vinculants, i tindran la consideració d´oferta pre contractual.

A menys que s’indiqui el contrari, com s’ha dit, els preus indicats en la pàgina web inclouran l’IVA.

Quan un producte comporti un descompte o es tracti d’una oferta promocional, s’indicarà així de forma clara en la mateixa pàgina web.

Els preus indicats en la web seran vàlids durant el període que s’indiqui en la mateixa, o fins que es publiquin nous preus actualitzats, moment en el qual deixaran de ser vàlids els anteriors.

4. Política de desistiment i devolucions

De conformitat amb la legislació vigent, i en especial amb la Ley 34/2002, de 11 de julio, de servicios de la sociedad de la información y de comercio electrónico (LSSICE), i amb el Real Decreto Legislativo 1/2007, de 16 de noviembre, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley General para la Defensa de los Consumidores y Usuarios y otras leyes complementarias (LDCU), el client podrà desistir de la compra contractada durant el termini de 14 dies naturals, sense indicar ni justificar motiu, i sense cost per a ell.

Ara bé, quan el dret de desistiment es refereixi a productes que puguin deteriorar-se o caducar amb rapidesa, per motius de seguretat i salut pública, no serà aplicable el dret citat, de conformitat amb l’article 103.d de la LDCU.

En quant a les devolucions de productes que es rebin per part del client en mal estat, podran realitzar-se en el termini de 48 hores a partir del moment de l’entrega o recepció de la comanda, assumint el client les despeses de devolució en primera instància.

Si, un cop retornada la comanda, l’empresa comprova que efectivament el producte va ser entregat en mal estat, l’empresa reemborsarà els ports pagats pel client per a dita devolució.

5. Idioma en què es podrà formalitzar la compra

El client podrà realitzar la compra en català o castellà, encara que la informació de la pàgina web estigui en un sol idioma.

6. Garantia

Tots els productes venuts a través de la nostra página web tenen garantía contra els defectes de fabricació, la qual es podrà sol·licitar presentant la factura corresponent.

No quedaran coberts per la garantia:

 • El deteriorament que resulti d’adaptacions o ajustaments d’accessoris o consumibles no apropiats.
 • El deteriorament que resulti d’adaptacions o ajustaments d’accessoris o consumibles no apropiats.
 • El deteriorament que resulti d’adaptacions o ajustaments d’accessoris o consumibles no apropiats.

7. Política de Protecció de dades

Pel que fa a les dades personals recollides en el procés de compra electrònica, els clients i usuaris tindran els drets que els hi atorga la normativa especial de Protecció de Dades.

Pot consultar-se la política de privacitat de l’empresa a través del link corresponent que es troba a la pàgina d’inici.

8. Resolució de controvèrsies

Per a la resolució de controvèrsies sorgides entre l’empresa titular de la pàgina web i el client, la jurisdicció competent serà la que en cada moment prevegi la legislació processal i de demarcació i planta espanyoles.

En el cas de que l’empresa estigui adherida a algun mecanisme de resolució alternativa de disputes de tipus extrajudicial, ho indicarà en aquest mateix apartat. Igualment, el client podrà sol·licitar que una controvèrsia es resolgui per la via de l’arbitratge de consum o per qualsevol altre mecanisme de resolució extrajudicial de conflictes regulat per les lleis. En aquest últim cas, la sol·licitud no serà vinculant per a l’empresa, a menys que la legislació exigeixi a la mateixa sotmetre’s a aquest tipus de mecanisme de forma expressa i prèvia a la via judicial.